CSR (Corporate Social Responsibility) to społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli dobrowolne działania uwzględniające interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami. CSR to przede wszystkim budowanie obszarów wsparcia dla otoczenia (społeczeństwa) przez jednostki (firmy), mogące sprostać takiemu wyzwaniu. Firma odpowiedzialna społecznie to organizacja, która z jednej strony pomyślnie powadzi swoją politykę biznesową, z drugiej jednak świadomie bierze odpowiedzialność za wszelaki rozwój społeczności zewnętrznej. CSR nie jest zatem niczym innym, jak długofalowym wkładem firmy w budowanie polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Agencja Reklamowa Remedia, oprócz działań zgodnych z profilem firmy, prowadzi marketing zaangażowany społecznie (cause related marketing), a odpowiedzialność za otoczenie społeczne jest elementem jej misji. Założenia CSR firmy Remedia realizowane są poprzez Fundację Bezpieczny Światwww.bezpiecznyswiat.pl, która prowadzi działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Realizuje swoje cele m.in. poprzez inicjowanie, organizowanie i prowadzenie programów, mających służyć powszechnej edukacji z zakresu ochrony życia i zdrowia. Fundacja organizuje kampanie społeczne pod hasłami: Bezpieczne Ferie, Europejski Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i in., obejmujące zasięgiem teren Bydgoszczy. Kampanie realizowane są za pomocą standardowych nośników reklamowych: billboardy, delty, plakaty na słupach. Ponadto, cyklicznie dzięki staraniom Fundacji odbywają się darmowe porady prawne , a także spotkania z Policją dla najmłodszych. 

Szerokie spektrum działań Fundacji Bezpieczny Świat obejmuje współtworzenie akcji Rodzic Działa!, która ma na celu poprawę komfortu życia rodziców z małymi dziećmi oraz usuwanie barier stawianym rodzinom. Główne założenia to m.in.: rozwój infrastruktury miasta, udoskonalanie usług uwzględniających potrzeby małych dzieci i ich rodziców, poszerzanie wiedzy mieszkańców Bydgoszczy na temat sposobów godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Jednym z działań akcji jest prowadzenie portalu internetowego www.rodzicdziala.pl, na którym zainteresowani mogą znaleźć kalendarium wydarzeń oraz imprez dla dzieci w Bydgoszczy, Toruniu i okolicach.

W ramach działań CSR firmy Remedia leży także pomoc finansowa dla młodego, utalentowanego żużlowca – Szymona Woźniaka. Jest on wychowankiem bydgoskiej Polonii, który swoją przygodę z żużlem rozpoczął w 2004 roku w miniżużlu, natomiast od 2009 roku ściga się w dorosłym speedway’u. Dzięki wsparciu Agencji Reklamowej Remedia, Szymon Woźniak może realizować swoje sportowe cele i sukcesywnie dążyć na szczyty sławy.

Jesteśmy przekonani, że konsekwentne traktowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu będzie skutecznym sposobem na zaspokojenie wielu najistotniejszych potrzeb występujących w naszym otoczeniu.

 

Fundacja Bezpieczny Świat

Nasi klienci

Kontakt

Centrum Promocji i Reklamy Remedia Piotr Florek

ul. Dolina 35, Bydgoszcz

 

telefon52 33 94 100

fax52 33 94 131

 

Sprawdź jak dojechać.