arrow

photo 2020 11 19 10 42 25

„Wdrożenie innowacyjnej technologii druku cyfrowego w Centrum Promocji i Reklamy Remedia” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.6 Wsparcie tworzenia
i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP.

 ZAPYTANIE OFERTOWE 1: „WYKONANIE PRAC W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA I ADAPTACJI POMIESZCZEŃ”

Kontakt

Śmiało!
Nie czekaj!

NAPISZ DO NAS